Jižní svahy, a.s.
Identifikační číslo: 27374467
DIČ: CZ27374467
se sídlem Americká 415/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 10137
tel.: +420 222519100
www.jiznisvahy.cz 

 

!   Pozvánka na řádnou valnou hromadu   !